Skip to content. Skip to main navigation.

Informatie

Scouting Hagemans is een vereniging, welke beheerd wordt door een bestuur. Het bestuur is o.a. samengesteld uit een afvaardiging van de leiding en de ouders van kinderen.

Contributie

De contributie bedraagt € 96,00 per jaar. Dit is € 8,00 per maand. Daar er geen rekeningen verstuurd worden, dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. Gelieve dit bij voorkeur te doen per kwartaal en door middel van automatische betaling. Bij het oplopen van de betalingsachterstand zal € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Te voldoen op onze rekening NL40SNSB 0815913095

Opzegging lidmaatschap

U dient schriftelijk op te zeggen.

Andere verplichtingen

Andere verplichtingen zijn rente en aflossing op gebouwen, welke in het verleden zijn aangegaan. Het zal u duidelijk zijn, dat wij dit niet kunnen bekostigen uit de contributie. Hiervoor rekent het bestuur u één maal per jaar een bedrag van € 30,00 per gezin. Dit bedrag wordt u berekend in de maand mei. Voor personen, die lid worden na 1 juli van een jaar of vertrekken voor 1 juli van een jaar, kan een regeling toegepast worden.

Acties

In onze jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van een aantal acties. Wij verwachten dat de leden meedoen aan deze acties. Als ze niet meedoen wordt er een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht.

  • Jantje Beton Collecte
  • Flessenactie
  • Oliebollenactie

Voor andere acties en activiteiten kunt u altijd informatie vinden in onze nieuwsbrief of op onze site.

Uniformen

Voor inlichtingen over het uniform kunt u contact opnemen met mevr. M. Slomp. Voor uniformen en andere uitrustingsstukken kunt u altijd terecht bij een aantal landelijke Scout Shops. De dichtstbijzijnde is in Utrecht (o.a. op vrijdagavond geopend). De kosten voor het uniform zijn voor eigen rekening. De Scoutfit is de nieuwe naam voor de officiële scoutingkleding. Het bestaat uit een blouse, blauw T-shirt, blauwe broek, blauwe cap voor de welpen en een baret voor de scouts en een das.

Donateurs

De minimum donatie bedraagt € 15,00 per jaar. De donateurs ontvangen de nieuwsbrief en worden zodoende op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Foto’s

Wanneer u problemen hebt met het plaatsen van foto’s waarop uw kind staat, andere dan groepsfoto’s, kunt u dit bij de leiding kenbaar maken.

AVG

Onze privacyverklaring omtrent de wet AVG kunt u hier vinden.

Locatie

Ons adres is Horndijk 89, Leerdam. In uw navigatiesysteem kunt u ook zoeken op “Prins Clausstraat”.

De op deze pagina vermelde bedragen kunnen in de loop van de tijd geïndexeerd worden.
Dit zal worden vastgesteld in de bestuursvergaderingen.

© 2024 Scouting Hagemans • Beheer
© 2024 Scouting Hagemans
Beheer
Powered by WordPress
Powered by WordPress